Corona-virus en reisadvies

Het coronavirus (COVID-19) werd door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend als een pandemie. Het virus verspreidt zich over de gehele wereld en kan hierom een impact hebben op uw verplaatsingen en reizen. Deze verplaatsingen en reizen helpen niet om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Informeer u over de bereikbaarheid van uw bestemming en vooral ook de mogelijkheid om terug te keren vóór uw reis aanvangt.

Hou er rekening mee dat, vanwege de snelle verspreiding van het virus, uw terugkeer naar België niet steeds gegarandeerd kan zijn.

Dit impliceert dat u mogelijk langer dan noodzakelijk ter plaatse zou moeten blijven met alle mogelijke financiële en medische gevolgen van dien.

Verschillende landen leggen quarantainemaatregelen op voor reizigers uit België (met de Belgische nationaliteit of verblijvend in België). Deze maatregelen kunnen een verplichtend karakter hebben en niet altijd in comfortabele omstandigheden doorgaan.

Vergewis u ervan dat uw verzekering voldoende garanties biedt in geval van opname voor het coronavirus in het buitenland.

De reisadviezen worden per land regelmatig bijgewerkt in functie van de evolutie van de situatie en de beschikbare informatie. Iedereen wordt uitgenodigd om ze te raadplegen indien nodig.

De Belgische regering raadt, op advies van de FOD Volksgezondheid, meerdaagse schoolreizen naar het buitenland af. Deze aanbeveling geldt vanaf heden tot 31 maart.

Behoort u tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)? Raadpleeg uw arts mocht u op reis vertrekken.

Heeft u nog vragen? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl (externe link) of bel 0800/14.689.

Raadpleeg eveneens de informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen:

https://www.who.int/home (externe link)
https://www.wanda.be/nl